فعال سازی دستگاه

شماره IMEI دستگاه را وارد کنید

کد IMEI روی جعبه گوشی شما چاپ شده است.

کد ملی
شماره تلفن سیم کارت
نام
نام خانوادگی